Samenwerken met meer draagvlak en resultaat

Een co-creatietraject begint met een nauwkeurig samengesteld kernteam dat een helder co-creatieplan maakt. In dit plan staan de ambities en de doelen die jouw co-creatieteam wil bereiken. Daarnaast is het helder hoe jullie offline en online co-creatieproces gaat verlopen om tot innovatie te komen. Hoe zorg je ervoor dat het co-creatieplan wordt uitgedragen naar een bredere kring dan alleen het kernteam dat het plan opstelt?

Opstellen co-creatie plan en opdracht

Het kernteam stelt het co-creatieplan op. Dit team heeft vanuit de directie een duidelijke co-creatie opdracht. Zij bestaat uit 5 mensen van verschillende afdelingen van jouw organisatie. Als je bijvoorbeeld nieuwe producten voor een website ontwikkelt denk dan bijvoorbeeld aan de manager portals, de content manager, iemand met expertise op het functioneel ontwerp gebied, een community manager en de projectmanager. Mits goed gefaciliteerd is het co-creatieplan in 3 sessies van een halve dag gerealiseerd.

Laat het plan leven!

Voorkom dat het plan ‘intern’ bij jouw kernteam wordt gehouden. Zorg ervoor dat het plan bij meer collega’s gaat leven. Denk daarbij aan collega’s die in latere fasen van het co-creatieproject betrokken zijn of aan collega’s die dag in dag uit met klanten te maken hebben en veel ideeën vanuit de markt inbrengen. Op die manier creëer je draagvlak en verbeter je het plan.

3 Manieren voor een gedragen co-creatieplan

Eenvoudige en creatieve manieren voor slimmer samenwerken resulteren in een beter en gedragen co-creatieplan.

  1. Gebruik metaforen. Het team boort haar creativiteit aan om een gezamenlijke ambitie te visualiseren voor het te ontwikkelen product of dienst. Zij zien als het ware het streefbeeld dat zij ermee voor ogen hebben. Vervolgens vatten zij dit streefbeeld in een aantal kernwoorden samen die als kader meegegeven worden bij aanvang van het co-creatietraject.
  2. Definieer persoonlijke doelen. Ieder co-creatieproject kent naast de project- en bedrijfsmatige doelen ook persoonlijke doelen die jouw teamleden willen bereiken via het project. De drive van de teamleden komt mooi naar boven. Door ze met elkaar te delen stimuleer je elkaar ook deze doelen te realiseren. Dat verhoogt de energie en je creëert daarmee dat je team een ‘hotspot’ wordt!
  3. Deel het plan via de inspiratiemuur. Niet via de de computer of een e-mail worden de ambitie, de doelen en het co-creatieplan met de ‘rest’ van de organisatie gedeeld, maar via een inspiratiemuur bij jouw op de afdeling. Iedere keer als er mensen langs de inpspiratiemuur lopen zullen zij benieuwd zijn waarmee jullie bezig zijn en er vragen over stellen. Als productmanager bijvoorbeeld kan je mensen direct laten zien wat jullie met het nieuwe product voor ogen hebben. En nodig je mensen uit om ter plekke, bijvoorbeeld via post-its, hun ideeën erbij te plakken. Daarmee benut je de co-creatie capaciteit van veel meer mensen dan uitsluitend jouw kernteam.

Meer plezier en een beter resultaat

Door deze 3 eenvoudige manieren te implementeren vergroot je de kwaliteit en draagvlak van jouw co-creatieplan. Ik weet zeker dat er nog er nog veel meer manieren zijn om tot een betere kwaliteit en draagvlak van je co-creatieplan te komen. Nu ben jij aan de beurt!

Wat zijn jouw beste tips om praktisch en met meer plezier samen te werken aan een beter resultaat?
Plaats een comment hieronder om jouw tips te delen met andere lezers en mij te delen.

Degene die een comment met de hoogste toegevoegde waarde voor andere lezers geeft, ontvangt een GRATIS ticket t.w.v. Euro 25,= voor The Next Cocreator op 11 februari 2011 aanstaande- De Sociale Revolutie. Hier gaat Ricoh in op de wijze waarop Ricoh online sociale netwerken intern inzet om bruggen tussen verschillende teams te bouwen.