5 Tips voor succesvolle co-creatie

Co-creatie is de hype voorbij en inmiddels een essentieel onderdeel van een innovatie strategie. Uit onderzoek blijkt dat tal van bedrijven en organisaties zich steeds sterker bewust worden van de waarde van co-creatie. De eerste set van co-creatie waarde-indicatoren is daarmee gepubliceerd. Een niet te missen kans dus om nu zelf ook middels co-creatie succesvoller te worden. De vraag is echter vaak, hoe begin ik? Waar moet ik op letten? Hieronder volgen een vijftal tips.

Tip 1: Co-creatie strategie

Alles valt of staat met de strategie. Co-creatie verandert de waardeketen en voor klanten, medewerkers, stakholders en de organisatie zelf moet er sprake zijn van waardecreatie. Traditioneel vindt de participatie van consumenten en eindgebruikers plaats aan het einde van de waardeketen. In co-creatie daarentegen participeren zij door de hele keten heen. De interactie die daardoor ontstaat verbindt de persoonlijke ervaringen van mensen met de fysieke eigenschappen van nieuw te ontwikkelen producten en diensten. Stel jezelf de volgende vragen om te bepalen met welk type strategie je het beste jouw doelstellingen weet te realiseren.

Co-opting
Nog lang niet alle organisaties ontwikkelen hun nieuwe producten en diensten samen met hun klanten. Gelukkig zijn het er wel steeds meer. Het co-creëren samen met klanten noemen wij co-opting. Veel organisaties passen deze vorm van co-creatie inmiddels toe of starten er mee.

Co-design
Er zijn ook organisaties die niet alleen hun klanten maar ook 1 of meerdere partners erbij betrekken. Een vorm van co-creatie die co-design heet. De Senseo van Philips en Douwe Egberts is op deze manier ontwikkeld succesvol geworden.

Mass collaboration
Een andere vorm van co-creatie is mass collaboration. Hier wordt op grote schaal gebruik gemaakt van de kracht van de ‘global brain’. Het initiatief Our Common Future 2.0 van de Radboud Universiteit Nijmegen komt op deze manier tot stand.

Value co-creation
Veel minder organisaties zijn bezig met value co-creation waar co-creatie als de drijvende kracht en primair bedrijfsproces achter productiviteit en groei wordt gezien. In The Power of Co-creation van Venkat Ramaswamy en Francis Gouillart worden enkele internationale best practises over value co-creation beschreven.

Tip 2: Co-creatie meten

Meten is weten. Hoe leer je van elk initiatief en bepaal je het succes ervan? In recent onderzoek van TNO zijn de cases van een aantal organisaties bestudeerd op waardecreatie. Hun bevindingen zijn vastgelegd in een co-creatie waarde-indicatoren.

Tip 3: Mensen zijn de kern

Co-creatie dient een doel. Voor het realiseren van die doelen zijn mensen de kern. Laat je klanten, medewerkers en andere belanghebbenden meedoen. Betrek ze in iedere fase van de ontwikkeling, ga de dialoog met elkaar aan en zet elkaar aan tot actie. Denk daarom aan:

  • Diversiteit – een goed geselecteerd team zal een flow van energie brengen die nodig is om co-creatie succes te realiseren. Houdt naast verschillende expertises ook rekening met culturele achtergronden, aantallen mannen en vrouwen in het team en de aanwezigheid van diverse generaties.
  • Vertrouwen – geef elkaar de ruimte om het eigen talent vol te kunnen inzetten, sta open voor andersdenkenden, ontwikkel een omgeving waarin men fouten snel moeten worden gemaakt om ervan te leren, moedig elkaar aan om (hulp)vragen durven te stellen.
  • Conflict – maak het eigen en gemeenschappelijk belang bespreekbaar, los problemen snel op en borg een transparante communicatie.
  • Commitment – geef duidelijk de richting en prioriteiten aan, zorg ervoor dat de neuzen dezelfde richting opstaan en aarzel niet om door te gaan ook al is het nog niet ‘perfect’.
  • Verantwoordelijkheid –  zorg ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en voer de druk op bij mensen die dat niet doen. Handel snel en flexibel en probeer zoveel mogelijk beklemmende regels en controle te vermijden.
  • Resultaten – borg dat iedereen die betrokken is de waarde realiseert die voor hem/ haar belangrijk zijn. Bespreek deze verwachtte resultaten vanaf het eerste moment en houdt er rekening mee dat zij zich wijzigen gaandeweg het co-creatie traject vanwege het inzicht dat mensen krijgen. Maak de resultaten zoveel mogelijk meetbaar, zodat je tijdig go/no go besluiten kunt nemen.

Tip 4: Online en offline co-creatie

Hoe uitdagender je de co-creatie maakt, hoe groter de kans dat mensen erin willen participeren. De beste co-creatie trajecten worden ondersteund door mentale, fysieke en virtuele omgevingen waar mensen zich betrokken voelen en aangehaakt blijven in de dialoog. Virtuele omgevingen kunnen in complexiteit variëren:

  • Sociale media – denk bijvoorbeeld aan de verschillende sociale media kanalen waar je de conversatie wilt voeren. En maak de afweging of je voor jouw co-creatie doelen open-omgevingen nodig hebt of dat gesloten omgevingen beter passen. Begin met 1 kanaal, leer de conversatie te voeren en bereidt daarna uit met andere relevante kanalen. Vergeet deze kanalen met elkaar te verbinden zodat de dialoog zich tussen de mensen op de verschillende platformen versterkt.
  • Co-creatie platformen – maak de keuze of je de online co-creatie als een service wilt uitbesteden of juist een eigen ‘branded’ platform wilt neerzetten. Zowel nationaal als internationaal zijn er goede alternatieven te vinden met hun eigen prijskaartje wat daaraan hangt.

Tip 5: Co-creatie competenties

Nu co-creatie de hype voorbij is ontstaat er bij organisaties bewustzijn dat het bouwen van een co-creatieve organisatie belangrijk wordt. Voor welke vorm van co-creatie een organisatie ook kiest, het houdt altijd een verandering in. Niet alleen in de processen en de wijze waarop je innovatie organiseert. Bovenal gaat het over mensen, hun vaardigheden en competenties om co-creatie in hun DNA verankert te krijgen. Die persoonlijke ontwikkeling waarbij co-creatie een vak wordt, zien we als de volgende stap in de professionalisering van dit vakgebied. Lees meer hierover in onze White Paper serie “Bouwen van de co-creatieve organisatie”

Dit zijn mijn 5 tips om meer succes met co-creatie te hebben.

Wat zijn jouw beste tips om voor te blijven op co-creatie?

Plaats een comment hieronder om jouw tips te delen met mij en andere lezers.
De comment met de hoogste toegevoegde waarde ontvangt een GRATIS ticket t.w.v. Euro 25 voor The Next Cocreator van 11 februari 2011.

Let’s share and create!
Marieke