5 Voordelen van het werken met interne online sociale netwerken voor co-creatie

De uitdaging van co-creatie!

Zeventig procent van de corporate en grote organisaties is inmiddels met co-creatie bezig. De uitdaging nú is om co-creatie niet ad-hoc doch structureel in de organisatie te verankeren.

Benutten van je sociale kapitaal

Benut jij het creatief en innovatie kapitaal in je eigen organisatie ten volste? In co-creatie wordt al een paar jaar gemaakt van externe online sociale netwerken en communities. Naast al deze kennis en informatie van buiten de organisatie wordt vaak vergeten dat je online sociale netwerken ook kunt inzetten binnen je organisatie. Om bijvoorbeeld kennis en informatie te ontsluiten, te delen, tussen afdelingen verbindingen te leggen en bovenal deze afdelingen met elkaar online te laten creëren.

Dialoog is de uitdaging

Organisaties kennen vaak wel een kennisbank. Het online co-creëren en in dialoog gaan met elkaar wordt nog weinig gedaan. Dáár ligt de uitdaging en het grote voordeel voor jouw organisatie!

Wat wil je bereiken?

Net zoals het gebruik van externe sociale netwerken dien je ook voor interne online sociale netwerken eerst na te denken wat je ermee wilt bereiken. Daartoe hanteert Gamechanger het MGSPI-model:

  1. Mindset
  2. Goals
  3. Strategie
  4. Plan
  5. Implementatie

1. Hoe staat het met jouw co-creatie mindset?

Je bent ervan overtuigd dat een continue dialoog en actieve deelname vanuit verschillende afdelingen, aan bijvoorbeeld een nieuw product, voordelen heeft voor het resultaat.Het White Paper “Bouwen van een co-creatieve organisatie” behandelt het bepalen van het juiste co-creatie team. Dat team is divers en sommige leden zijn technisch van aard en anderen juist niet. Een online sociale netwerk, om met elkaar samen te werken, wordt niet automatisch door iedereen makkelijk opgepakt. Dat vraagt om draagvlak vanuit het Managementteam, regie en facilitatie.

Welke doelen wil jouw organisatie met co-creatie bereiken?

Het gezamenlijk werken aan producten en het voortbouwen op elkaars kennis en informatie in 1 omgeving kent verschillende voordelen:

  1. De doorlooptijd van de productontwikkeling reduceren met x%;
  2. De medewerkerstevredenheid vergroten met x%;
  3. Het aantal fouten in het product nadat het in de markt is gezet met x% verlagen;
  4. Het aantal vergaderingen rondom de productontwikkeling per week met x uur verlagen;
  5. Het kennisniveau van de medewerkers verhogen doordat er x best practises door het team zijn gedeeld en geleerd.

Welke online co-creatie strategie heb je opgesteld?

3. Stimuleer het gebruik van interne online sociale netwerken door te starten met wat er op korte termijn mogelijk is om van daaruit langzaam uit te breiden. Begin met het centraal delen en bewerken van documenten waar het co-creatieteam direct iets aan heeft. Zodat de toegevoegde waarde voor hen vanaf het eerste moment helder is.

Welk plan helpt je jouw co-creatie acvtiteiten uit te bouwen?

Ontwikkel een plan waarmee én steeds meer relevante mensen gebruik maken van het interne online sociale netwerk én er vervolgens ook actief in blijven. Zo kun je medewerkers uit de offline co-creatie sessies uitnodigen om ook te participeren in de online omgeving. Om daar met elkaar het werk voort te zetten, tussen de offline sessies in. Als je erachter komt dat er aanvullende kennis nodig is, nodig dan experts uit die waarde kunnen toevoegen aan de productontwikkeling.

Kortom, wil je co-creatie structureel in jouw organisatie verankeren, zorg er dan ook voor dat een online sociaal netwerk het interne co-creatieteam faciliteert in het behalen van hun resultaten. Met meer gemak en meer plezier ontwikkelen zij dan betere producten of diensten in een kortere tijd!

Wat zijn jouw beste tips?

Ik weet zeker dat er nog er nog veel meer voordelen zijn om intern online sociale netwerken in te zetten voor een betere product- en dienstontwikkeling. Nu ben jij aan de beurt! Wat zijn jouw beste tips om meer uit interne online sociale netwerken te halen?

Plaats een comment hieronder om jouw tips te delen met mij en andere lezers.

Degene die een comment met de hoogste toegevoegde waarde voor andere lezers geeft, ontvangt een GRATIS ticket t.w.v. Euro 25 voor The Next Cocreator op 11 februari 2011- De Sociale Revolutie. Hier gaat Ricoh in op de wijze waarop Ricoh online sociale netwerken intern inzet om bruggen tussen verschillende teams te bouwen.