8 Voordelen van co-creatie voor innovatie in de bouw

Is het je opgevallen dat sommige bouworganisaties veel aantrekkelijker beginnen te worden voor kopers en de partijen in de markt waarmee zij samenwerken? Dat zij daardoor allerlei kansen lijken te krijgen die een ander – misschien wel jouw organisatie – ontbeert? Het lijkt wel alsof de kopers eerder met hen in zee gaan.

Potentiële kopers

Potentiële kopers gaan met je in zee als ze er vertrouwen in hebben dat jij hen kunt helpen. De bouworganisaties waar ik het over heb zijn bezig met innovatie in hun bedrijf en in de keten. Zij doen het en schrijven erover in vakbladen. Zodat zij de kennis met anderen delen. Want delen is vermenigvuldigen en helpt om de totale markt een impuls te geven.

Co-creatie als concept

Co-creatie is een krachtig concept dat succesvolle partijen gebruiken voor het ontwerpen met kopers. De klant staat centraal, bij zowel de ontwikkeling als de bouw van de woning, de buurt en de wijk. Woonconsumenten weten steeds beter wat ze willen en denken graag mee.

Co-creatie als proces

Maar co-creatie gaat verder: het staat ook voor het samen creëren gedurende het gehele proces van idee tot design, tot bouw en nazorg. Co-creatie is pas succesvol als er ook een gemeenschappelijke focus is op de doelen van de betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie, architecten, de projectontwikkelaar en de aannemer. Iedere partij levert toegevoegde waarde binnen zijn eigen discipline.

Co-creatie voor keteninnovatie

Realiseer je dat co-creatie vooral om het optimaliseren en innoveren van de hele keten gaat. Dat vraagt van organisaties dat zij hun eigen bouwprocessen kritisch onder de loep nemen en kijken waar er resultaatverbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Vervolgens maken alle deelnemende partijen hun processen aan elkaar duidelijk en ontwerpen zij een gezamenlijk proces dat het einddoel beter dient. Best spannend, want als je dit niet gewend bent dan kan het een gevoel geven dat je je eigen vak uit handen geeft!

8 Voordelen van co-creatie

Dit zijn 8 voordelen van cocreatie in de bouw die een belangrijke reden voor organisaties zijn, om met co-creatie te starten:

  1. Betere kwaliteit voor lagere kosten omdat de koper vroeg in het proces zijn woonwensen inzichtelijk maakt, waardoor achteraf niet allerlei aanpassingen hoeven plaats te vinden.
  2. Hogere klanttevredenheid omdat er in het voortraject intenser naar de klant wordt geluisterd en het voor hem helder is op welke momenten hij kan meebeslissen.
  3. Betrouwbaardere doorlooptijd doordat er gekozen is voor een gezamenlijk ‘design & build’ proces waarin alle betrokkenen de risico’s met elkaar in kaart hebben gebracht alsmede de impact van die risico’s op de planning.
  4. Snellere projecten doordat de inefficiëntie op de interfunctionele en -organisatorische interacties is weggenomen.
  5. Flexibeler inspringen op de wensen van de klant.
  6. Minder faalkosten.
  7. Innovatiekracht opwekken door het openstellen van de eigen processen en samen tot een geïntegreerd proces komen dat sneller, goedkoper en beter is.
  8. Vergroten van het werkplezier van de medewerkers omdat er in een sfeer van gelijkwaardigheid wordt gewerkt.

Co-creatie leidt tot tevreden kopers

Kortom: co-creatie draagt bij aan meer tevreden kopers en aan de innovatie in de bouw. Je hebt co-creëren zelf in de hand. Oriënteer je op wat het voor jouw organisatie kan betekenen en start met een pilot om de kracht van co-creatie te ervaren. Ga dit innovatieproces daarna naar meerdere projecten uitrollen en als laatste pas in de organisatie implementeren.

Co-creatie publicaties

Oriënteren op co-creatie? Lees op deze pagina hoe Bouwfonds, Wolter & Dros en Ymere met co-creatie bezig zijn.

Meepraten over dit onderwerp? Je reactie op dit artikel is van harte welkom!