Co-creatie game helpt om risico’s te managen

Co-creatie is hot!

In 1 week tijd deden zich drie voorvallen voor waaruit blijkt dat co-creatie ‘hot’ is. Allereerst dompelde ik samen met Han Oei, een van mijn The Next Co-creator Community collega’s, onder in een co-creatie game tijdens de Manifestatiedag ‘Het nieuwe samenwerken in het MKB’. Han schreef er een mooi verhaal over. Vervolgens ontmoette ik Henk Wiersema van Hezelburcht subsidieadviseurs die vertelde dat hij in The Next Co-creator de co-creatie game zo leuk had gevonden. En als klap op de vuurpeil vroeg Marguerite Evenaar van Evenaar & Partners of Gamechanger haar co-creatie game in een Twitter veiling wilde inbrengen voor een goed doel van de 1%club. Een co-creatie game is een leerzame en leuke manier voor een eerste verkenning met co-creatie. Hoe werkt het en wat levert het je op?

Co-creatie game als eerste verkenning

Een co-creatie game speel je per tafel met 7 tot 12 spelers. In de The Next Co-creator krijgen de deelnemende partijen de opdracht om de Boeing Dreamliner te co-creëren. Dit is overigens het eerste vliegtuig dat in de praktijk via co-creatie is ontwikkeld en wij hebben ons daardoor laten inspireren om onze game te ontwikkelen.

Co-creatie opdracht

Ieder team wordt door een co-creatie facilitator begeleid en elk teamlid krijgt een specifieke rol met een unieke opdracht. Nadat de facilitator het spel heeft uitgelegd is het aan het team hoe zij verder gaan. Er worden verschillende rondes gespeeld die te vergelijken zijn met de fasering van een co-creatie traject. De winnaar is uiteindelijk het team dat een Boeing tot stand heeft gebracht met de meeste toegevoegde waarde. Tussen de rondes door worden de inzichten met elkaar gedeeld, zodat deze direct weer in de volgende ronde ingebracht kunnen worden.

Resultaat

Aan het einde van de game heb je 6 inzichten in valkuilen opgedaan die erg handig zijn om in een simulatiespel te beleven. Dan kan je de inzichten in je ‘echte’ co-creatie aanpak meenemen. Je ervaart:

 1. wat de kracht is van co-creëren met verschillende bedrijven
 2. wat de invloed is van klanten in het co-creatie proces
 3. hoe je gezamenlijk van idee tot realisatie komt
 4. welke cultuuraspecten en leiderschapskwaliteiten het gemeenschappelijke en het eigen belang dienen
 5. hoe waardecreatie plaatsvindt in een co-creatie traject
 6. welke afspraken je op welk moment met elkaar dient te maken om maximaal succesvol te zijn

Wat waren mijn inzichten?

In de co-creatie game die ikzelf deze week speelde werd ik me ervan bewust dat een game helpt om risico’s in een vroeg stadium te onderkennen zodat je ze tijdig kunt managen. Wat gebeurde er?

 • Deelnemers kochten mijn investering in, zonder dat het hun helder was dat het eindproduct daarmee ook gerealiseerd kon worden.
 • Het eindproduct werd niet gerealiseerd, uitsluitend een tussenproduct dat een bepaalde waarde vertegenwoordigde.
 • Zonder dat mijn investering direct had bijgedragen aan dat tussenproduct ontving ik uit de opbrengst wel 50% ROI!
 • Er was een deelnemer wiens investering direct had bijgedragen aan het tussenproduct, maar geen enkele ROI kreeg. Wat bleek? Omdat zij de ruimte niet aan de andere deelnemers had gelaten!
 • Van te voren waren er geen heldere afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengsten in relatie tot de gedane investeringen. Dat gaf veel discussie, nadat het geld al veilig op ieders bankrekening stond. Mensen hielden er een zure smaak in de mond van over.

Verschillende belangen

Dit is een spel, maar in de praktijk kom je dit ook tegen! In co-creatie spelen verschillende belangen. Als je die niet (snel genoeg) transparant probeert te krijgen is het lastig om heldere afspraken te maken over de verdeelsleutel van ieders investeringen. Wil waarde co-creatie een breder draagvlak krijgen dan vraagt dat uitstekende onderhandelingsvaardigheden van de deelnemende partijen.

Risico’s managen

Door het spelen van een co-creatie game ervaar je direct de valkuilen die zich in een traject kunnen voordoen. In een gesimuleerde omgeving kan je de risico’s al boven tafel krijgen! Zodat je bij aanvang van je ‘echte’ co-creatie traject je acties daarop kunt uitzetten om de risico’s te managen.

The Next Co-creator Community

Start jij een co-creatie traject in jouw organisatie? Doe dan mee met de eerstvolgende Co-creation Learning Experience. Het helpt je om jou en je team van jullie co-creatie traject een groter succes te maken. 21 September 2012 is de volgende Experience.

Meld je nu aan! VOL=VOL