Bouwen van vertrouwen in co-creaties

“Probeer eerst te begrijpen, dan pas begrepen te worden.” – Stephen Covey

Co-creatie in new product development

Deze week werd ik geïnterviewd door José de Vries van We Beat the Mountain. In het kader van haar afstuderen op ‘strategisch productontwerpen’ doet zij onderzoek naar de rol van co-creatie in de verschillende fasen van het new product development proces. We hebben uitgebreid gesproken over het belang van vertrouwen in co-creatie. Haar vraag was: “Hoe zorgt Gamechanger voor vertrouwen in co-creaties?” Dat leek me een mooie vraag om met onze lezers te delen.

Vertrouwen en co-creatie

In het Marketing Tribune artikel 2011: “Echtheid, Vertrouwen en co-creatie” wordt voorspeld dat organisaties die erin slagen het vertrouwen van de consument te behouden en uit te bouwen komen bovendrijven. Als wij co-creatie projecten evalueren met onze klanten dan krijgen wij veelal als feedback terug: integer, op tijd, expert, dialoog, openheid, ruimte en samenwerken. Woorden die in de context van vertrouwen liggen en vertrouwen geven blijkbaar. Maar hoe doen we dat dan?

Kennismaken is belangrijk fundament

In co-creaties komen mensen samen waarvan een groot deel elkaar nog niet kent. Ieder van hen doet vanuit een persoonlijke bestemming mee aan deze projecten. De eerste kennismaking binnen deze groep is van cruciaal belang om ook naar een gezamenlijke bestemming te kunnen creëren. Wij besteden ruimschoots aandacht aan een andere manier van kennismaken. Daarvoor hanteren wij het concept van de ‘Talking-stick’.

Talking-stick

De talking-stick is letterlijk een praatstok die al eeuwenlang gebruikt wordt door de indianen. Met de talking- stick krijg je alle perspectieven boven tafel die in een groep leven. Han Oei, co-creatiefacilitator legt – in de video hiernaast – aan de deelnemers van The Next Co-creator Comunity uit hoe de talking-stick te werk gaat in co-creaties. Degene die de talking-stick vastheeft is aan het woord en geeft zijn perspectief op het probleem. De anderen luisteren en spreken pas als ze de talking-stick zelf in handen hebben. Door het luisteren naar elkaar en je eventuele vooroordelen bewust overboord te zetten, maakt dat je je beter kunt inleven in de ander. Mensen voelen zich begrepen en er ontstaat contact. Het contactmaken is een belangrijke voorwaarde voor succesvol co-creëren.

Verrassende vraag

Ter voorbereiding van de eerste co-creatiesessie in een project bedenken we allereerst een verrassende vraag die we de deelnemers bij binnenkomst meegeven. De antwoorden op deze vraag geven meer informatie over iemand. Zij laten een andere kant van zichzelf zien. We formuleren de vraag in de context van het co-creatieproject. Bij een traject van Kennisnet waar een nieuwe online leer- en speelomgeving geco-creëerd wordt was bijvoorbeeld de vraag aan de ouders, de leerkrachten en de medewerkers van Kennisnet hun gedachten te laten gaan over de vraag “Als kind van 4,5 jaar heb ik ontzettend genoten van …….?”

Opstelling

De opstelling van de ruimte is ook van belang om met een goed en actief gevoel te starten. Mensen hebben namelijk de neiging om in sessies te gaan zitten. Alle tafels aan de kant dus en de stoelen in een kring. En in een kring ben je met elkaar verbonden. Een belangrijke bouwsteen voor het bouwen van vertrouwen.

Unieke verhalen vertellen

Nadat de deelnemers over hun vraag hebben nagedacht nodigen we iedereen uit te gaan staan in de kring. We leggen eerst aan de deelnemers uit hoe de talking-stick werkt. Een van de deelnemers krijgt de talking stick in handen en vertelt zijn verhaal dat hoort bij de hier bovengenoemde vraag. Wow! Dan krijg je toch leuke, interessante, unieke verhalen te horen! In korte tijd wordt het voor elkaar duidelijk wat de drijfveren zijn van iedere deelnemer om aan de co-creatie mee te doen. In de verhalen zitten aanknopingspunten naar onderwerpen, kansen en heikele punten die in de rest van het co-creatieproject aan de orde komen c.q. naar boven komen. Deze kunnen dan gemakkelijker worden besproken, je kan ergens aan refereren.

Energie en inspirerend

Aan het einde van de kennismaking vragen we altijd wat de deelnemers van deze werkvorm vonden. Dan krijgen we terug uitingen als energie, persoonlijk, herkenbaar en inspirerend. De lach op hun gezicht en het gemak waarmee ze vervolgens met elkaar in gesprek gaan zeggen ons vervolgens dat de basis van vertrouwen is gelegd. De wijze waarop je de dialoog verder faciliteert, kaders zet voor het gewenste resultaat, luistert en iedere sessie goed designed op inhoud, proces en gewenste beleving helpen het vertrouwen verder te versterken.

Vertel eens! Hoe bouw jij vertrouwen in co-creaties?