Co-creatie ROI

Nieuw tijdperk

Organisaties stappen een nieuwe periode van groei en productiviteit binnen. Samenwerken, direct met klanten, partners en medewerkers van verschillende afdelingen wordt daartoe belangrijker. Onderzoek van IDC toont aan dat in de USA 33% van de Senior Executives samenwerking als een van de belangrijkste investeringsgebieden van hun organisatie zien. In Europa is dat momenteel 17% en de verwachting is dat dit percentage groeit naar 50% in de komende jaren. Wat kunnen we van Amerikaanse organisaties leren? In dat kader neem ik Cisco nader onder de loep.

Waarde co-creëren

Cisco verandert naar een co-creatieve organisatie. In hun film ‘Collaborate with the Power of ‘AND‘ geeft Cisco haar visie op de essentie van organisaties. Organisaties dienen mensen en materialen, kennis en acties bij elkaar te brengen om waarde te co-creëren:

  • een hogere productiviteit
  • socialer
  • creatiever
  • een hogere economische waarde

Nieuwe leiders

Voor leiders betekent dat zij de balans dienen te vinden tussen:

  • open zijn en voldoende controle weten te houden.
  • flexibel kunnen ontwikkelen en inspelen op veranderingen in de markt en tegelijkertijd efficiënt weten te opereren.
  • gepersonaliseerd aanbod doen en tegelijkertijd overtuigend zijn om mensen te helpen beslissingen te nemen.

Co-creatieve organisatie

Nieuwe technologie en sociale media zijn belangrijke aanjagers in de versnelling waarmee organisaties momenteel samenwerkingen aangaan. Senior Executives spelen een kritische rol om co-creatie processen in te richten. Zij  faciliteren een team dat in projecten ervaring met co-creatie opdoet en tegelijkertijd de nieuwe inzichten uitrolt in de dagelijkse operatie. De White Paper serie ‘Bouwen van de co-creatieve organisatie’ gaat hier nader op in.

Gedeeld leiderschap

Vanuit haar visie is Cisco allereerst begonnen met het transformeren van het management van het management. Met als doel een brug te slaan tussen de verschillende silo’s in haar organisatie. Zo’n 750 medewerkers werden betrokken in het ontwikkelen van de Cisco strategie en de real-time besluitvorming daarover. Hierdoor spotten zij nu sneller kansen en weten zij producten sneller naar de markt te brengen. Vroeger deed Cisco er 6 maanden over om een plan te ontwikkelen, tegenwoordig slechts 1 week!

Verdrievoudiging omzet

De nieuwe managementstructuur heeft Cisco uitgerold naar kernactiviteiten met klanten en partners. Dit resulteerde erin dat het aantal partners in 1,5 jaar zich verdubbelde en de omzet die daarin omging zich verdrievoudigde!

Productiviteit

Communities met klanten zijn opgezet en wordt ondersteunt door samenwerkingtools, zoals blogs, wikis en sociale netwerk platformen. Cisco’s I-Prize is een voorbeeld hoe Cisco hun innovatieproces heeft geopend richting de buitenwereld. Inmiddels participeren er 2.900 mensen uit meer dan 156 landen. Deze participanten hebben 824 ideeën gedeeld. 32 Ideeën gingen door naar de finale en Rhinnovation is uiteindelijk met het winnende idee gekomen.

Co-creatie als reis

De verandering die Cisco heeft ingezet naar een cocreatieve organisatie is een reis.20 Procent van de Senior Executives verliet het schip omdat zij het lastig vonden daarin mee te gaan. De verandering is blijvend, het is geen sprint maar een marathon. Een co-creatief proces op zich, waar veel organisaties van kunnen leren.

Heb jij een best practise case over de ROI van co-creatie? We vinden het leuk als je jouw case – hieronder in de ‘geef reactie’ – met onze lezers en ons wilt delen. Op die manier proberen we met elkaar co-creatie een stukje verder te brengen in Nederland.