Co-creatie voor betere ouderenzorg van start

Hoe ziet een kwalitatief optimaal en toekomstbestendig verblijfhuis voor dementerende ouderen eruit? Waarbij de bekostiging vanuit de reguliere wet- en regelgeving plaats dient te vinden, zodat bewoners geen extra eigen bijdragen hoeven te betalen. Dit vraagstuk gaat de komende maanden langs de weg van co-creatie opgelost worden. Waarom is voor co-creatie gekozen?

Co-creatie van een toekomstig concept

Het ontwikkelen en het vermarkten van dit toekomstige concept is een complex vraagstuk met grote impact op wonen, werken en de financiering. Centraal staan de toekomstige bewoners. Zij zijn dementerende ouderen die onderverdeeld kunnen worden in 3 specifieke subgroepen: de ‘dolers’, de ‘immobielen’ en de ‘passieven’. Het uitgangspunt is hoe deze groepen – aansluitend op zijn en haar belevingswereld – maximaal geboeid en positief geprikkeld kan worden.

Maatwerk

Als je dementerende ouderen maximaal wilt boeien en positief wilt prikkelen betekent dat meer maatwerk leveren voor de zorgverleners. Maar hoe kan je hun werkdruk maximaal ontlasten, zodat zij meer tijd krijgen voor het primaire zorgproces? En daardoor met meer plezier hun vak kunnen uitoefenen?

Financiering

Alles draait om de financiering. Wil je de toekomstige bewoners centraal stellen en de toekomstige zorgverleners een werkomgeving bieden waarin zij met meer plezier, tijd en aandacht voor de bewoners hun werk kunnen doen dan dien je op een andere manier naar de financiering te kijken. Het uitgangspunt daarbij is waardecreatie in plaats van budgettering op basis van kosten. Wat betekent dat in de praktijk en voor de haalbaarheid van het nieuwe concept?

Participatie van alle belanghebbenden

Het oplossen van de uitdagingen op wonen, werken en financiering en het komen tot een integraal concept vraagt om participatie van alle belanghebbenden. Eind november vindt de eerste co-creatie workshop plaats van een reeks van 4. In de eerste sessie ontwikkelen we de visie op het toekomstige verblijfhuis, vervolgens het detail concept, het bedrijfsmodel en het go-to-market plan.

Co-creatie planning

Het planningsteam bestaat uit de initiatiefnemers van dit project – een vastgoed manager uit de zorg en een architectenbureau – en Gamechanger als co-creatie leider. De voorbereidingen zijn volop aan de gang en we hebben uitgebreid stilgestaan bij het eerste principe van co-creatie: alle belanghebbenden in de ruimte! Een ‘dream’ team, bestaande uit experts uit de dementiezorg en zorgvastgoed, is inmiddels uitgenodigd. Het gaat om een divers gezelschap van: verpleegkundigen uit de dementiezorg, een financieel deskundige zorgvastgoed, een ontwikkelaar, binnen- en buitenhuis inrichter, een activiteiten deskundige, een jurist, een sociaal geriater, een styliste, een specialist op klimaatbeheersing en een representant van dementerende ouderen.

Co-creatie design

Het globale design van de eerste cocreatie workshop staat.Het wordt nu vertaald naar een draaiboek voor de dag. In dat draaiboek worden de drie andere co-creatie principes ingevuld. Hoe we ervoor zorgen dat de ‘hele olifant geëxploreerd wordt’ en er een ‘common ground’ gevonden wordt waarmee de betrokkenen zich verbonden voelen. Een laatste principe betreft de manier waarop we de deelnemers via zelf-management het maximale laten bereiken.