Consequenties van dialoog op organisatieniveau

Of het nu op organisatie, sector of maatschappelijk niveau is, wij vragen om zaken steeds sneller, klantvriendelijker en adequater aan te pakken. We weten ook dat samenwerken de sleutel is voor toekomstig succes. De manier waarop we samenwerken, zowel intern als extern verandert. Dat vraagt om op een goede manier met elkaar in dialoog te gaan. Makkelijker gezegd dan gedaan! Want op welk niveau steek je de dialoog in? En hoe wordt je een dialogische organisatie?

Dialoog als essentiële co-creatie bouwsteen

In mijn blogpost ‘De meerwaarde van co-creatie’ schets ik reeds dat dialoog een van de vier co-creatie bouwstenen is. Hieronder ga ik verder in op wat dialoog is en hoe je dialoog op organisatieniveau kunt toepassen. Vervolgens sluit ik af met 8 vragen die je jezelf dient te stellen zodra je met dialoog in jouw organisatie aan de gang wilt gaan.

Wat is dialoog niet?

Dialoog is geen doel op zich. Veel organisaties willen graag in dialoog gaan met hun burgers, eindgebruikers, klanten of medewerkers om een hechtere relatie te bouwen. In de praktijk komt het zelden verder tot interactiviteit of inspraak, maar dat is nog geen dialoog.

Wat is dialoog wel?

Organisaties die in dialoog zijn gaan uit van de mens en zijn samenwerking met anderen bij het realiseren van concrete doelen. De mensen gaan een veranderingsproces in van denken en doen die leidt tot een steeds beter wederzijds begrip en contact tussen alle betrokkenen. Het is een continue proces waarin je elkaar steeds beter leert kennen en op elkaar kunt afstemmen.

Dialoog op drie niveaus toepassen

Het voeren van dialoog kan op organisatie-, merk- en communicatieniveau worden toegepast blijkt al enige tijd uit het concept Dialogisch Denken. In deze blogpost leg ik niveau 1, de veranderingen op organisatieniveau uit aan de hand van een burgerparticipatie voorbeeld bij de gemeente waar ik woon. In mijn blogpost van volgende week kom ik terug op dialoog op merk -en communiatieniveau.

Niveau 1 – Veranderingen op organisatieniveau

Steeds vaker proberen organisaties hun doelgroepen centraal te stellen. De vraag is hoe en hoe snel organisaties de veranderingsprocessen kunnen voltooien die ertoe leiden dat ze er daadwerkelijk zijn voor hun klanten. Zes stappen leiden ertoe om dit voor elkaar te krijgen:

 1. Bouw de organisatie rondom de klant;
 2. Werk aan een mentaliteit die klantgericht is;
 3. Maak in de bedrijfsprocessen ruimte voor de input van de klant;
 4. Creëer de mogelijkheid om in dialoog te gaan en stem de kanalen op elkaar af;
 5. Ontwikkel een geheugen;
 6. Beoordeel de waarde van de dialoog.

Hoe pakken de BEL gemeenten dialoog op organisatieniveau aan?

Ik woon in Laren en samen met Blaricum en Eemnes vormen zij de BEL gemeenten. Vorige jaar participeerde ik zelf en schreef ik erover in ‘Zes lessen in burgerparticipatie’. De manier waarop de gemeentebesturen met dialoog omgaan en het toepassen ervan is in hun Burgerparticipatie beleidsnota beschreven. Daarmee is burgerparticipatie een vast onderdeel van het gemeentelijke beleidsproces en is het voor alle betrokkenen duidelijk wat dit inhoudt: voor de burgers, de raad, het college en de ambtenaren. In onderstaande presentatie wordt iedere stap kort toegelicht en met een voorbeeld geïllustreerd.

Acht vragen om jouw plan voor aanpak voor dialoog te ontwikkelen

Kortom, wil je een organisatie bouwen waarin dialoog tot in de haarvaten wordt doorgevoerd dan dienen de acht volgende vragen beantwoord te worden:

 1. Welke doelen dient de dialoog?
 2. Voor welke inhoudelijke onderwerpen zetten we de dialoog wel of niet in?
 3. Met welke intentie zitten we er als organisatie in?
 4. In welke bedrijfsprocessen laten we de dialoog wel of niet toe?
 5. Hoe ontwerpen we het dialoogproces?
 6. Welke rollen vertegenwoordigen de diverse spelers in de dialoog?
 7. Welke expertise hebben we op welk moment nodig?
 8. Welke houding en gedrag dienen we te ontwikkelen?

Hoe gaat jouw organisatie met klanten in dialoog?

Nu je de presentatie hebt bekeken …… Plaats jouw antwoord in het reactieveld hieronder op de vraag “Hoe gaat jouw organisatie met klanten in dialoog? Stel je voor dat iedereen die jouw antwoord leest deel uitmaakt van jouw doelgroep!

Help je mij dit artikel te delen?

En vergeet niet om dit artikel te delen met je netwerk door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen onderaan deze pagina te klikken, zodat ook jouw relaties er plezier van kunnen hebben.

Op jouw co-creatiekracht!
Marieke