Crowdsourcing Our Common Future 2.0

De wereld is in beweging. We kunnen niet doorgaan op de oude voet. Meer dan ooit moeten we met elkaar werken aan een duurzame maatschappij. Maar we missen daarvoor een visie op de toekomst, een droom waar we over vijfentwintig jaar willen zijn. De kern van het OCF 2.0 Project is om met een groep van tussen de twee- en driehonderd mensen in korte tijd een inspirerende visie te ontwikkelen op de maatschappij van morgen. Welke droom staat ons dan voor ogen en op welk terrein? En als we dat helder hebben, waar moeten we dan nu aan gaan werken? Uitgangspunt is het idee dat mensen anders gaan denken en doen als ze een nieuw perspectief hebben om naar toe te werken. De initiatiefnemer achter dit project is de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Plan van aanpak

De opzet van het OCF 2.0 Project is om bestaande kennis en inzichten te combineren en te integreren tot inspirerende en vernieuwende ‘roadmaps’. Dat gaan we met een grote groep mensen doen die elkaar vooraf niet kennen. Om mee te doen hoef je geen specialist te zijn. Mensen die mee willen denken en hun tijd, energie en creativiteit willen investeren in plannen voor de toekomst, zijn van harte welkom. Het samen ontwikkelen van nieuwe ideeën leidt tot een serie nieuwe en uitdagende visies rond thema’s van duurzaamheid. Dit is de kern van het project dat heet: ‘Our Common Future 2.0: Roadmaps for Our Future Society’.

Teamvorming

In het project worden tussen de 15 en 20 thema’s uitgewerkt door teams van 15 tot 20 mensen. Elk team wordt ‘gehost’ door een organisatie of bedrijf. Teams worden gevormd door vrijwilligers die, in beginsel, twee weken van hun tijd doneren (verspreid over de looptijd van 10 weken). Deelnemers kunnen zich via deze website aanmelden voor een specifiek thema. Elk team ontwikkelt een deelrapport met haar visie op een specifiek thema. Deze rapporten worden geschreven in het najaar van 2010 in een periode van ongeveer 10 weken. De visie uit deze rapporten wordt ook verwoord in een beknopt ‘populair’ artikel. Samen vormen deze artikelen de basis voor een eindrapport in de vorm van een boek. Dit boek en de onderliggende deelrapporten zijn de basis voor een grootschalige eindconferentie op 10 mei 2011 in Nederland.

Motivatie

Ik doe mee met het thema zorg. In ‘a meeting of minds’ met 22 mensen van heel verschillende achtergronden, hebben we op 22 september de kick of gehad. Door mee te doen help ik het boek tot stand te brengen en de zorg van de toekomst vorm te geven. Alles wat we in een crowdsourcing traject van deze omvang tegenkomen, de goede en minder goede zaken, kan ik direct in de dagelijkse praktijk voor mijn klanten inbrengen. Dat is waarde co-creatie voor iedereen!

Resultaat

In het najaar van 2011 is vanuit dit project het boek Duurzaam Denken Doen ontstaan. Het is een inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst. En het is op weg om een bestseller te worden!