7 Voordelen die klanten ervaren als je ze betrekt in productontwikkeling

Loslaten van bestaande principes is lastig. Voor iedereen! “Levert co-creatie ons meer op dan wanneer we in 1 op 1 relaties zaken doen?’ Of “Ik weet wat ik wil en kan mensen daarop hun producten laten aanbieden”. Co-creatie vraagt om een andere mindset en doelen die je jezelf en als organisatie stelt. Ben jij klaar voor de verandering naar een co-creatieve organisatie? Lees bijvoorbeeld het whitepaper ‘Bouwen van een co-creatieve organisatie’.

7 Voordelen

Klanten die zich betrokken voelen ervaren 7 voordelen:

 1. De kwaliteit van de dienst is verbeterd.
 2. Er is bereidheid om open te praten, ik word gehoord.
 3. Samen innoveren loont.
 4. Het werkt erg stimulerend om van andere mensen te horen hoe zij tegen oplossingen aankijken.
 5. Ik vind dat er een geloofwaardig product is ontstaan.
 6. De mensen uit de organisatie zijn flexibel.
 7. De mensen uit de organisatie zijn gevoelig voor wat wij willen en vinden.

Co-creatie is een andere manier van productontwikkeling

In co-creatie weet je dat je samen met klanten, in het hier en nu, ideeën en oplossingen ontwikkelt. Je voelt ook aan dat dit een andere werkwijze vraagt van jezelf, je team en jouw organisatie.

Een co-creatie mindset ontwikkelen

Om de stap naar co-creatie nu echt te maken is het handig jezelf de volgende vragen te stellen. De antwoorden die je daarop vindt helpen je de mindset te creëren die nodig is om de verandering naar een eerste co-creatie project of een co-creatieve organisatie echt te doen.

 1. Kan de kwaliteit van onze producten en diensten 2 keer zo goed worden ten opzichte van de huidige situatie?
 2. Neemt de loyaliteit voor onze organisatie onder onze klanten af?
 3. Vinden onze klanten ons product, onze dienstverlening en onze organisatie geloofwaardig?
 4. Hebben wij een organisatie die op een natuurlijke manier de dialoog en interactie met personen aangaat?

Als je de eerste twee vragen met JA beantwoordt en van vraag 3 en 4 vindt dat jouw organisatie nog veel kan verbeteren, dan wordt je je bewust van je co-creatiehouding. In de praktijk blijkt dat het dan veel eenvoudiger is om de verandering naar co-creatie te maken en er de voordelen mee te bereiken die klanten ervaren als ze betrokken worden.

Co-creatie vaardigheden je eigen maken

Deze co-creatiehouding is eigenlijk de start naar een nieuwe structuur. Het gaat meteen om een van de vaardigheden van co-creatie leiders. Deze co-creatiehouding bepaald voor een groot deel hoe een marketing- , verkoop- , service- of innovatieteam te werk gaat. Zij voeren een proces van innovatief organiseren in waar met klanten (en partners) wordt samengewerkt en ge-cocreëert om nieuwe ideeën tot oplossingen te bedenken en te ontwikkelen die het leven van hun gemakkelijker maakt.

De co-creatiehouding van de leider heeft veel invloed op het eindresultaat. Des te verrassender dat er zo weinig aandacht voor is!

Wat is jouw beste co-creatie advies dat je ooit hebt gekregen?

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gevolgd om te co-creëren? Deel jouw advies in het commentaarvak hieronder…