De Gouden Cirkel van Ondernemen

Er is een positieve kanteling gaande! Ik voel het, ik hoor het en ik beleef het. We zijn bezig nieuwe paden te vinden in de nieuwe werkelijkheid die aan het ontstaan is. Ik ervaar bij mijzelf een toenemend plezier in de dingen die ik doe. En daardoor komen mensen met vraagstukken op me af waar ik graag mijn steentje aan bijdraag. Steeds meer ondernemers en managers van organisaties met wie ik praat zien kansen en zijn zich ervan bewust dat zij het anders willen.

De Gouden Cirkel en Co-creatie

De Gouden Cirkel van Ondernemen laat zien hoe leiders in staat zijn mensen tot actie te inspireren. Co-creatie blijkt in alle gevallen een goede aanpak te zijn om een visie, strategie, beleid of nieuwe producten, diensten en zelfs markten te ontwikkelen! Zodat ideeën geen ideeën blijven, maar omgezet worden in een beweging waar de mensen draagvlak voor voelen. Waar zijzelf de acties beetpakken en doen! Een paar voorbeelden uit mijn leven gegrepen.

Leadership 2020 bij het NCD

Het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD) is dé Vereniging die staat voor Passie voor Leiderschap. Binnen het NCD is er waardenonderzoek gedaan onder de leden voor een heroriëntatie op leiderschap (Leadership 2020). Inspireren en ondernemerschap scoren significant hoog als waarden. Leadership 2020 staat voor:

  • Uitdragen van een aanprekende visie.
  • Helder communiceren van een duidelijke koers.
  • Ruimte geven aan ondernemerschap.

Het aantrekkelijke is dat ‘Leadership 2020’ een strategie is die in nauwe samenspraak tussen het bestuur en leden is ontwikkeld en met elkaar vertaald is naar een jaarplan 2013. Ook het implementeren van het plan vind in co-creatie met de leden plaats:

  • Leden zetten zelf de thema’s in gang die we dit jaar met elkaar willen realiseren.
  • Er gaat een eerste co-creatie challenge plaatsvinden waar een ondernemer van het NCD zijn real-life case inzet om samen met andere NCD leden oplossingsrichtingen voor te ontwikkelen.

Prachtige voorbeelden om de ideeën, kennis en kunde van leden te verbinden, elkaar te inspireren en de betrokkenheid bij de vereniging groter te maken.

Nieuwe manier van organiseren in eerstelijnszorg

Een ander voorbeeld is een grote beroepsvereniging in de eerstelijnszorg. Zij voeren een cultuur en organisatie wijziging door die beter past bij deze tijd. Voor deze vereniging geldt dat de leden en het hoofdkantoor een sterkere (ver) binding met elkaar willen voelen en ervaren. Zij willen:

  • Het ondernemerschap in hun vereniging stimuleren.
  • De flexibiliteit van hun organisatie vergroten.
  • De leden meer betrekken bij het ontwikkelen van het beleid.

De visie en de missie zijn herijkt, maar wat nu? Hoe gaan we dit concretiseren? Welke stappen gaan we zetten? Zij geloven dat co-creatie hun hierin kan helpen en gaan ermee aan de slag. En als ‘Network Orchestrator’ zie ik weer een prachtige mogelijkheid om de twee verenigingen met elkaar te verbinden om via kruisbestuiving elkaar te versterken! Echt plezier geeft me dat!

Stimuleren van innovatie

In het financiële dagblad van vandaag worden de conclusies van het jaarlijkse onderzoek ‘De mindset van de business leader’ gepresenteerd. Daaruit is gebleken dat de 150 Topondernemers die hebben meegedaan aan het onderzoek het laag in de organisatie beleggen van ondernemerschap en het stimuleren van innovaties hoog op de agenda hebben staan. Ook hier zie ik twee recente ontwikkelingen uit mijn eigen praktijk.

Procesinnovatie in maatschappelijk vastgoed

Een vastgoedmanager van een zorgorganisatie heeft de ambitie om een toekomstbestendig verzorgingshuis te ontwikkelen en gelooft dat co-creatie de aanpak is voor de ontwikkeling van dit nieuwe huis.

Uit een eerste dialoogsessie met betrokken partijen blijkt dat er investeringsgericht in plaats van financieringsgericht gewerkt kan worden als we het bouwproces integreren met het co-creatieproces. Het bouwproces kan daardoor ingekort worden door twee arbeidsintensieve processtappen te elimineren. De inschatting is dat daardoor al 60 procent van de faalkosten gereduceerd kan worden. Waarde die je kunt laten terugvloeien in de innovatie van het primaire zorgproces!

Lifecare voor ouderenzorg

In 15 jaar zijn er meer dan 3.6 miljoen mensen ouder dan 65 jaar. Een alliantie in de chronische zorg voorziet dat 40% van deze mensen actief zijn en 60% minder actief in min of meerdere mate ondersteuning nodig heeft. Deze alliantie bestaat uit een zorgvereniging, zorgondernemers en een wetenschappelijk instituut. We geloven in Lifecare dat als bestaansrecht heeft dat ouderen een belangrijke, zelfs cruciale rol in de samenleving blijven spelen: actief, betrokken, gezonder en gelukkiger. En om actieve ouderen, minder actieve ouderen te ondersteunen is er een co-creatie programma opgezet om ‘local for local’ communities te ontwikkelen, mensen erin op te leiden en de geleerde lessen op te schalen op landelijk en Europees niveau.

Conclusie

Wat al deze organisaties met elkaar gemeen hebben is dat zij allemaal beginnen van binnenuit. Weten waarom zij doen, wat zij doen. De leiders van deze organisaties en initiatieven zijn stuk voor stuk mensen die andere weten te inspireren. Mij ook! We vinden elkaar op het geloof in de ‘waarom’. En blijkbaar is er vervolgens een wisselwerking met het geloof in co-creatie als aanpak voor hun vraagstukken. En zo is de Gouden Cirkel van Ondernemen rond!

Wat is jouw Gouden Circkel van Ondernemen?

Het lijkt me hartstikke leuk als jij in het reactieveld hieronder de vraag beantwoord “Wat is jouw Gouden Cirkel van Ondernemen?”. Zodat we elkaar inspireren om nog meer kansen te zien.

Help je mij dit artikel te delen?

Vergeet niet om dit artikel te delen met je netwerk door op Tweet, Like, Share of Google+ knoppen onderaan deze pagina te klikken, zodat ook jouw relaties er plezier van kunnen hebben.

Veel plezier met kansen zien en co-creatief ondernemen!
Marieke