Dienen, bedienen, verdienen

De nieuwe realiteit van het creëren van waarde zet ons denken in veel opzichten op losse schroeven. Het is een veelbelovende tijd, met oneindige kansen om waarde te creëren. Willen we een weg vinden in de nieuwe kansruimte, dan dienen we nieuwe denk- en handelwijzen te ontwikkelen. Laten we elkaar daarbij helpen!

Het individu als kern van de zaak

Succesvolle communities kunnen de sleutel zijn tot waarde creatie. We dienen ons dan wel te beseffen dat het individu daarin de kern van de zaak is. En dat we het individu niet langer vanuit de community bekijken, maar de community vanuit het individu. Dit is een verandering met verstrekkende gevolgen voor de toekomst van communities, die niemand vandaag volledig kan voorspellen maar wel kan verkennen.

Mindshift

In samenwerking met Coopcreation, Vilans en Movisie ben ik net gestart in een co-creatie programma waar 18 gemeenten in West Brabant zich met mensen buigen over de implicaties en implementatie van de transitie van de AWBZ naar de Wmo. In de verschillende gemeenschappen is alles aanwezig om de nieuwe situatie vorm te geven. Mensen zullen daarover met elkaar in gesprek gaan, online en offline. In plaats van een community voor hen neer te zetten, helpen we hen een community te bouwen.

Rethink Community Management

Veel communities die ik tegenkom zijn nog te functioneel opgezet. Meer vanuit het doel van de organisatie en minder vanuit het individu. Dat is ook hartstikke lastig, want als je een community bekijkt vanuit het individu gaat het primair om zachte factoren en secundair om harde factoren. De inzichten die ik daarin tot nu toe heb opgedaan noem ik de vier fundamenten voor communities die verbinden.

Vier fundamenten voor communities die verbinden

In navolg van mijn artikel ‘Verbindende kracht in online communities’ ben ik weer een stukje wijzer geworden. Iedere ochtend kijk ik in de spiegel en probeer ik de vier fundamenten te leven. En dat valt heus niet mee!
1.Drijfveren
Je verdiept je in de drijfveren van de deelnemers hoe zij (in ons geval de transitie) erin zitten, eraan mee willen mee, elkaar willen steunen en wat zij nodig hebben om erin te kunnen participeren.

2.Relaties
De kwaliteit van de informele en formele relaties zijn belangrijk voor deelnemers om zichzelf te kunnen zijn in een community. Zodat je je vrijer voelt om ervaringen en (controversiële) zienswijzen met elkaar te delen die er echt voor jou toe doen. Laat deelnemers zelf de mensen uitnodigen die zij in de community willen ontmoeten en faciliteer hen in het leggen van waardevolle relaties die belangrijk voor hen zijn.

3.Creëren
Communities die verbinden zijn een belangrijke kracht voor verandering. Dat vraagt een andere manier van denken en DOEN. Leden raken geïnspireerd als zij kennis en ervaringen kunnen delen. Niet als de waarheid, maar als inspiratiebron voor het creëren van nieuwe inzichten. Durf als Community Manager controversiële onderwerpen los te maken die tot verhitte dialoog leiden. Zonder wrijving geen glans!

4.Waarde-vol
De waarde die leden ervaren kan voor iedereen verschillend zijn. Voor de één betekent dat door de community zijn reputatie wordt vergroot, voor een ander dat hij zijn geluid kan laten horen. En voor jou als Community Manager? Wanneer is de community waardevol voor jou? Voor mij geldt: als ik ieder individu kan laten schitteren is mijn taak volbracht. En daar probeer ik naar te leven.

Dienende Community Manager

Kortom, waardevolle communities ontstaan door co-creatie, met het individu daarin centraal. Recentelijk hoorde ik een mooi verhaal over dienen, bedienen en verdienen van Asha Lalai. Dat inspireerde tot het volgende statement:

“Jouw rol als Community Manager is (toekomstige) leden te dienen en te bedienen. De verdienste, in de vorm van het creëren van waarde, kan een gevolg zijn en is zeker geen startpunt!”

Help je mij dit artikel te delen?

Vergeet niet om dit artikel te delen met je netwerk door op Tweet, Like, Share of Google+ knoppen onderaan deze pagina te klikken, zodat ook jouw relaties ervan kunnen profiteren. Of jouw stem te geven door op de sterretjes te klikken.

Op jouw verkenningstocht!
Marieke