Hoe creëren we belevenissen met televisies die ons aanvoelen?

Technologische innovaties

In het Financieel Dagblad van 16 oktober 2010 staan vijf technologische innovaties – begripvolle apparaten in de nabije toekomst. Zij trekken mijn aandacht omdat ze inspelen op emoties van mensen. Emoties zijn belangrijke ingrediënten voor het creëren van belevenissen. Het doel van het creëren van belevenissen is het oproepen van een positief gevoel bij een merk of het aankopen van diensten en producten. Naarmate de emotie voor actievere deelname en betrokkenheid van mensen zorgt zal de belevenis sterker zijn. Mensen zullen zich dan meer verbonden voelen bij uw organisatie, product en dienst. Hoe creëren we belevenissen met televisies die ons aanvoelen?

Emotie innovatie

  1. Televisies die aanvoelen dat we zin hebben in een zoetsappig romantisch niemendalletje of liever een rauwe geëngageerde oorlogsdocumentaire bekijken spelen in op de emoties liefde en ontdekking.
  2. Auto’s die doorhebben dat we achter het stuur zitten te dagdromen en waarschijnlijk dat kind op straat niet hebben opgemerkt. Hulpmiddelen spelen in op onze vrees voor het maken van ongelukken. Zodra we we de hulpmiddelen hebben geïnstalleerd geeft ons dat vertrouwen minder ongelukken te maken.
  3. Smartphones die merken dat we een tekstbericht in een vlaag van razernij geschreven hebben en het daarom nog even niet versturen. Onze woede wordt getemperd en kalmte komt in de de plaats. Van daaruit nemen we een nieuw besluit hoe we willen reageren.
  4. Computertrainingen die de leerstof en het leertempo zodanig aanpassen dat we precies de juiste gemoedstoestand bereiken om optimaal te kunnen leren. Zodat we meer ontdekken dan in verwarring eindigen.
  5. Virtuele winkeletalages die kleding aanbieden die past bij onze stemming en humeur spelen in op verlangen of juist aversie.

Co-creatie van belevenissen

Hoe creëren we belevenissen met televisies die ons kunnen aanvoelen? Naarmate de emotie voor actievere deelname en betrokkenheid van mensen zorgt, zal de belevenis sterker zijn. Laten we eens stellen dat mensen het zoetsappige niemandalletje, onderuit gezeten op de bank, in zich opnemen. Ze kijken er van een afstand naar en nemen er niet aan deel. Er is dan sprake van een amuserende belevenis. Voor sommige ondernemingen kan dit al een behoorlijke uitdaging zijn!

Maar beeld je nu eens in wat er met de belevenis gebeurd als je het mogelijk maakt dat mensen aan het niemandalletje kunnen deelnemen en er een meer lerende belevenis ontstaat. Wat zal er dan aan toekomstige televisies moeten worden toegevoegd om dat mogelijk te maken?

Nog een stap verder. Het niemendalletje daagt je uit om volledig aan de werkelijkheid te ontsnappen en een eigen romantische wereld te creëren waarin de kijker volledig opgaat. Er ontstaat een ontsnappings belevenis. Wat is ervoor nodig om dat te realiseren?

Engineers, designers en ondernemers. Sla de handen ineen!

Tijdens de Dutch Design Week 2010 op 29 oktober 2010 op de High Tech Campus in Eindhoven houden wij een We Experience – Today YOU reinvent co-creation! In ons dagelijks werk ervaren wij dat het neerzetten van belevenissen een goed samenspel vraagt van engineers, designers, ondernemers en eindgebruikers| consumenten. Ontdek dat met elkaar en dompel je onder in de We Experience!