Gedeeld leiderschap

Dare to share – durf te delen – was het thema in 2012 van het Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen. Tijdens de openingsbijeenkomst in januari, een jaar geleden, luisterde ik naar de inspirerende toespraak van Susanne Stolte, de voorzitter van het NCD. Gedeeld leiderschap wordt van de bestuurders van Nederland verwacht om succesvol te zijn in de toekomst.

De mens als beginpunt

Durven vraagt om echt leiderschap, de durf om van koers te veranderen, zaken anders en beter aan te pakken. Bij het ontdekken van deze nieuwe wegen zijn wij, de mens, het beginpunt, aldus Stolte.

Co-creatie in de installatiesector

Een mooi voorbeeld van dit nieuwe leiderschap heb ik ervaren in een co-creatie die ik mocht begeleiden voor een organisatie in de installatiesector. Deze keer was de doelstelling om in 1 dag tijd een social media beleidadvies te ontwikkelen voor de directie. Vijftig deelnemers vanuit 11 vestigingen en staff afdelingen deden mee.

De meesten kenden elkaar niet, maar wat hen verbond was het onderwerp en de mogelijkheid om vanuit hun eigen beïnvloedingsvermogen een zo goed mogelijk advies te creëren. Van te voren wisten zij niet wat er precies van hen werd verwacht en zij verstonden de kunst om niet alles te willen controleren. Met een ‘dare to share’ mentaliteit gingen zij er vol in!

Geen traditionele hiërarchie

Op basis van gelijkwaardigheid (iedereen in de ruimte is deskundig) ging het bovengenoemde team aan de gang. Als je een omgeving neerzet waar men zich mentaal veilig voelt en je de mensen een structuur en werkvormen biedt van zelfmanagement, dan ontstaan er succesvollere uitkomsten dan bij het werken volgens traditionele hiërarchieën. Aan de reacties op Twitter, direct na de sessie en een paar dagen daarna, konden we afleiden dat deze werkwijze veel energie en enthousiasme had gebracht.

Delen

Direct na afloop van deze intensieve co-creatie had het projectteam nog de creativiteit en het zelfbewustzijn om de uitkomsten van de dag te vertalen in een to the point beleidsadvies voor de directie, ondanks dat nog niet alles helemaal uitgekristalliseerd was. De dag daarop is dit gedeeld met de directie. En natuurlijk hebben zij een go gekregen om in hun zoektocht de projecten verder vorm te geven en te implementeren! Organisaties die besluiten om onderwerpen, die hoog op de management agenda staan, langs de weg van co-creatie aan te pakken, hebben veelal faciliterende leiders met een ‘dare to share’ mentaliteit.

Dare to Share

Op 29 mei 2013 vindt bij het NCD de laatste Dare to Share bijeenkomst plaats met een heel bijzondere afsluiting. Imkerij de Werkbij deelt hun groei-uitdaging en gaat in een Pressure Cooker met de leden van het NCD netwerk hier oplossingen voor vinden. Een prachtig voorbeeld van durven te delen. Maar ook hoe je de creatieve kracht van een vereniging kunt bundelen om elkaar verder te helpen!

Gedeeld leiderschap

Wil je meer weten over gedeeld leiderschap dan biedt het whitepaper ‘Co-creatie leiderschap en competenties’ je waardevolle inzichten. Ook raad ik je aan het boek ‘Gedeeld Leiderschap’ van Jelle Dijkstra te lezen.

Durf jij te delen?

Plaats je reactie hieronder in het commentaarveld! Jouw lessen kunnen anderen weer inspireren…
Dank je wel voor de inspiratie!

Help je mij dit artikel te delen?

Vergeet niet om dit artikel te delen met je netwerk door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen onderaan deze pagina te klikken, zodat ook jouw relaties er plezier van kunnen hebben.

Veel plezier met delen!
Marieke