Gemeenten, kom tot co-creatie!

De afgelopen week kreeg ik Movisies, het relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling in handen. De titel ‘Gemeenten, kom tot co-creatie!’ wekte direct mijn interesse. Tussen nu en 2016 krijgen gemeenten drie decentralisaties voor hun kiezen. Dit is het moment om burgers zelf de touwtjes in handen te geven en werk, zorg en welzijn te verbinden. Alle gemeenten worden opgeroepen om tot co-creatie te komen. Niemand wil immers afhankelijk zijn.

Co-creëren, hoe doen we dat?

In de afgelopen 20 jaar heb ik met bijna 40 organisaties gewerkt in co-creatie trajecten. Wat me opvalt is dat een van de dingen die zij gemeen hebben in hun poging om succesvol te innoveren, is de prangende vraag: “Hoe doen we dat, dat co-creëren?”

Omdat ik als burger zelf ook niet afhankelijk wil zijn – niet nu en ook niet in de toekomst – wil ik met deze blogpost de gemeenten aanmoedigen om samen met burgers, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals een visie op de organisatie van maatschappelijke ondersteuning te co-creëren.

Beproefde co-creatie aanpak

Future Search is een wereldwijd beproefde co-creatie aanpak die gericht is op het ontwikkelen van een visie, de uitvoering van concrete acties. Zeer geschikt om groepen van 45 deelnemers of meer te faciliteren naar een gemeenschappelijke visie. Kenmerken van deze aanpak zijn:

  • In slechts 2.5 dag wordt meer dan 450 manjaar aan kennis gemobiliseerd en geactiveerd;
  • Het resultaat is een gemeenschappelijke visie en daaruit voortvloeiende acties waaraan de deelnemers zich gecommitteerd voelen;
  • Nieuwe samenwerkingen ontstaan door de energie die loskomt tijdens deze 24 uur;
  • Een gestructureerd, sociaal en creatief proces ondersteunt het bereiken van de resultaten;
  • Dit proces gaat van het Verleden naar het Heden tot in de Toekomst en samen ontdek en bouw je een Gemeenschappelijk Fundament voorzien van een Uitvoeringsprogramma waar mensen 100% achterstaan. Geen consensus. Wel commitment!
  • Alle zintuigen worden geprikkeld waardoor de energie vrij kan stromen en sterke verbindingen ontstaan.

Heb jij een succesvolle aanpak die je wilt delen?

Of je nu in de zorg, de bouw, onderwijs of welzijn co-creëert …. of als burger participeert in maatschappelijke ontwikkeling vraagstukken. Wij willen jouw succesvolle aanpak horen!

Beloning!

En we hebben weer een leuke beloning voor je…
Als jouw verhaal één van de 3 meest impactvolle verhalen is – dan krijg je 5 minuten in de spotlichten… op het podium tijdens de The Next Cocreator op 21 september aanstaande.

Deel jouw verhaal!

Deel jouw verhaal met ons op uiterlijk zondag 2 september 2012 – dan kiezen we de verhalen met de meeste impact uit.
Beantwoord de bovenstaande vraag in het commentaarveld en vergeet niet om de inspirerende verhalen van anderen te lezen.