Going social!

Bedrijven zouden snel de kracht van ‘social’ moeten internaliseren. In het management boek magazine van februari 2012 wordt aangegeven dat bedrijven sociale media ‘erbij doen’, zonder enige samenhang en zonder enig doel. Menig bedrijf schijnt stil te vallen als er bedacht moet worden hoe je sociale media kunt incorporeren in de bedrijfsstrategie. Start snel met het implementeren van onderstaande tips!

Going social inzichten

Sociale media hebben een hoge prioriteit op de agenda van het management van Nederlandse bedrijven. De belangrijkste inzichten die wij inmiddels hebben opgedaan in de samenwerking met hen en hun teams zijn:

Waardedenken is essentieel

 • Als je het management laat zien hoe de verschillende sociale business activiteiten bijdragen aan de waardevergroting van de organisatie worden er snel bijbehorende projecten geïnitieerd.
 • Daarmee maak je ook helder dat het echte potentieel van sociale media zit in verkoop, productontwikkeling, klantenonderzoek en klantenservice. In plaats van HR, reclame en promoties waarvoor het nu nog vaak wordt ingezet.

Sociale identiteit ontdekken

 • Organisaties die dit potentieel weten te benutten hebben goed nagedacht over hun sociale identiteit.
 • Zij zijn zich bewust dat het om de interactie gaat en de transactie als gevolg daarvan komt. Anders ben je je reputatie als social brand zo weer kwijt.

Multidisciplinair samenwerken

 • Het inzetten van sociale media is niet gelieerd aan 1 persoon of 1 afdeling in de organisatie. Het gaat dwars door de organisatie heen.
 • In multidisciplinaire teams wordt het sociale media beleid en strategie bepaald en op samengewerkt.
 • Dat vraagt om het goed organiseren, zodat klanten geholpen kunnen worden. De klant als kern van de zaak.

Onconventioneel zijn

 • Organisaties die transformeren naar het worden van een ‘social business’ weten dat het om een lerend proces vraagt.
 • Sociale businesses reageren veel sneller op de markt dan traditionele organisaties.
 • Het directielid die ‘going social’ in zijn portefeuille heeft is iemand die snel beslissingen weet te nemen en dan niet de trage, traditionele, besluitvormingsprocessen volgt.
 • De verschillende sociale media zijn niks meer en niks minder dan een middel dat goed geïntegreerd kan worden in de klantervaringsketen en verschillende andere platformen, denk bijvoorbeeld aan mobiel.

Van transactie naar interactie

Deze bovengenoemde inzichten en andere zaken, die zelden in de publiciteit worden gebracht, zullen wij in ons artikel dit najaar 2012 uitdiepen. Met als doel organisaties praktische handvatten te bieden om de slag te maken van instrument naar geïntegreerde bedrijfsstrategie.

Vergeet niet deze post door te sturen naar al je followers op Twitter, vrienden op Facebook en je relaties op Linkedin