Het Tijdperk van Betrokkenheid

Win-win situatie creëren

Interne cocreatieCo-creatie gaat over win-win situaties creëren. Afgelopen week, tijdens een twee-daagse met 20 professionals van een BtB organisatie, ervoeren zij en ik dat interne co-creatie medewerkers motiveert en mobiliseert. In een samenwerkingsgericht proces werd ieder op een heel persoonlijke manier betrokken om een acquisitiepad voor hun organisatie te ontwerpen. Het team is er klaar voor, iets dat ze nog nooit eerder hadden bereikt!

Linker -en rechterhelft prikkelen

Uit onderzoek blijkt dat co-creatie omgevingen die tegelijkertijd de linker als de rechter hersenhelft van deelnemers aanspreken, zij zich meer betrokken voelen bij het tot stand brengen van een goed eindresultaat. Hoe hebben we dat in deze twee-daagse aangepakt?

Stap 1: Doelen stellen

We zijn begonnen om het doel dat de directie wilde bereiken in een bredere context te plaatsen. Dus niet, in deze twee dagen moet jij leren op een succesvollere manier te acquireren. Maar wel, dit is een start om met met minder moeite en meer plezier, meer klanten aan te trekken. Wie wil dat nou niet?

Stap 2: Persoonlijk merk bepalen

Vervolgens gingen de deelnemers met hun eigen merk aan de gang. Zij leerden naar de veranderende context van hun branche, organisatie en hun eigen rol te kijken. Daardoor werden zij zich bewust van hun eigen kracht en spraken zij uit waaraan zij willen bijdragen.

Stap 3: Met knuppels in het hoenderhok omgaan

Halverwege de middag van de eerste dag begon er schuring te ontstaan in het team. De knuppel werd in het bekende hoenderhok gegooid. ‘Als wij dit willen bereiken, dan moet de organisatie ook zorgen dat er ruimte komt om met klanten op een andere manier bezig te zijn, dan alleen projecturen draaien!’ Deze emotie zorgde voor de dynamiek die nodig is om als team echt met elkaar in gesprek te gaan. Als er geen knuppel wordt gegooid, wees je er dan van bewust dat het team nog niet klaar is om een doorbraak te realiseren!

Stap 4: Een sfeer van betrokkenheid creëren

De openheid die vanaf dat moment ontstond zorgde ervoor dat we een platform van betrokkenheid konden co-creëren, bestaande uit de volgende bouwstenen:

  1. transparantie
  2. toegankelijkheid
  3. dialoog
  4. reflectie

De ‘harde’ kant van dit platform is een concreet plan ‘Met minder moeite en meer plezier, meer klanten aantrekken’. De ‘zachte’ kant is wat de deelnemers noemen: een nieuwe start voor ons bedrijf! Tijdens de implementatie borgen we de 4 bouwstenen en creëren we meer win-win situaties met bestaande en nieuwe klanten. De implementatie zal ook door een online intern sociaal netwerk ondersteund worden.

Verandering naar een co-creatieve organisatie

Deze verandering naar een co-creatieve organisatie vraagt leiderschap van iedereen. De rol van de directie is om de interne managementprocessen te openen voor participatie binnen de groep. Van medewerkers vraagt het om hun rol als professional los te zien in wat zij puur doen op projecten naar in wat zij in de breedte voor klanten kunnen betekenen. Als zij dat met elkaar borgen leidt cocreatie tot een win-win voor iedere betrokkene

Wil je meer leren over co-creatie en leiderschap? Download hier het GRATIS White Paper ‘Bouwen van de co-creatieve organisatie’.

Ik ben reuze benieuwd naar jouw ervaringen met interne cocreatie! Plaats een comment hieronder om jouw verhaal te delen met mij en andere lezers. Dank je wel alvast!