Mijn leiderschapssymbool

Leiderschap staat voor inspireren, reflecteren en leren. Het is het beste in jezelf, je medewerkers, je organisatie, je klanten, je partners en de maatschappij te zien. Leiderschap betekent dus ook ruimte geven om vernieuwing te ontdekken en te ontwikkelen en verandering te ondersteunen. Maar het betekent ook richting geven, structuur bieden en mijlpalen stellen. Leiderschap is trots zijn op de resultaten die je met elkaar als team bereikt door elkaar te helpen in de weg naar creatieve oplossingen, nieuwe producten en diensten.

Op pad richting de toekomst

Zover is het met veel leiders nog niet gesteld. Maar ik geloof wel dat we daar naartoe gaan. Het is het pad voor leiderschap 2020, waarin social business zullen floreren boven alle traditionele organisaties zoals we nu vaak nog kennen.

Afgelopen vrijdag zijn wij met een groep van 12 directeuren van start gegaan om dit nieuwe leiderschap zelf te ervaren. Het worden 5 intensieve maanden van reflectie, intervisie en verdieping. Het thema van de eerste module was over kwetsbaarheid. In mijn artikel van vorige week ‘Kwetsbaarheid in co-creëren’ ging ik daarop in.

Op de eerste avond leerden we elkaar al goed kennen, doordat we allemaal een verhaal over ons leiderschapsymbool vertelden. Graag deel ik je mijn persoonlijke visie op leiderschap aan de hand van mijn symbool: het elastiek. Hier is mijn verhaal.

Elastiek – gedeeld leiderschap

Dit groene elastiek staat symbool voor mijn leiderschap. Het is de ruimte waar ikzelf, mijn klanten, hun klanten, hun medewerkers en partners zich ontwikkelen naar innovatie, creativiteit en vernieuwing. Door gedeeld leiderschap!

We zijn met elkaar verbonden door dit elastiek. Er is geen hiërarchie, er is niet 1 expert en iedereen brengt in vanuit zijn of haar kracht. De ene keer trekt de een er wat harder aan en dan weer een ander, dat zorgt voor veerkracht en flexibiliteit.

Zoals elastiek kan de samenwerking in co-creatie trajecten verschillende vormen aannemen. Is ie rond dan heeft iedereen een gelijk aandeel en is de samenwerking vrij constant. Vervormt ie zich tot een amoebe achtige vorm dan is de samenwerking meer organisch en komen er mensen bij en stappen er mensen uit.

Wat ik mooi vind aan een elastiek is dat je er doorheen kunt kijken. Er kan vrijelijk kennis doorheen stromen, transparant voor iedereen, die het wil zien. Openstaan voor ideeën van buitenaf en transparant zijn wat je er al dan niet mee doet, dat is voor mij ook een kenmerk van gedeeld leiderschap.

Wil je je verder verdiepen in gedeeld leiderschap? Dan raad ik je het managementboek 2012 van Jelle Dijkstra ‘Gedeeld Leiderschap’– veerkracht door nieuwe vormen van samenwerken, organiseren, leren en leiderschap aan.

Symbolen, associaties en overtuigingen

Wat ik leerde is dat een symbool je direct nieuwsgierig maakt naar de persoon erachter. Verrassend was ook hoe je hoofd vol zit met associaties die je toedicht aan het symbool. Vervolgens blijkt het volstrekt bij iemand anders te horen!

Zo had er iemand bijvoorbeeld een loep neergelegd. Mijn associatie bij de loep was ‘een traditioneel instrument voor een geleerde’. En direct bedacht ik me, het kan niet anders zijn dat dit bij hem, een wat oudere gedistingeerde medecursist hoort. Mis dus!

Symbolen inzetten in co-creatie trajecten

Als je regelmatig met behulp van co-creatie je business ontwikkelt dan ken je het belang en de kracht van een divers team. Iedereen in je team heeft een andere kijk op co-creatie. Dat maakt het uitdagend om snel naar een werkwijze te komen waarbij je zo min mogelijk verspilling hebt van tijd, materialen en geld.

Wat zou er gebeuren als je tijdens de eerste keer dat je met je co-creatie team bijeenkomt, iedereen vraagt een co-creatie symbool mee te nemen? Welk symbool zou jij dan meenemen? En welk verhaal heb je er dan bij?

Mijn symbool zal zeker dat van het elastiek zijn. Omdat gedeeld leiderschap en co-creatie voor mij twee zijden aan dezelfde medaille zijn.

Wat zou jouw symbool zijn?
Ik zou het leuk vinden als je dit artikel deelt met je netwerk door op Tweet, Like, Share of Google+ knoppen onderaan deze pagina te klikken, zodat ook jouw relaties ervan kunnen leren.

Op naar inspirerend leiderschap!
Marieke

PS: zijn wij al linkedin?