Na snoeien is het nu tijd om te groeien!

Philips, Shell, AkzoNobel, Unilever en Randstad zijn weer terug in de race, zo meldt het Financieel Dagblad op 19 februari j.l. Hoe wisten zij dat te realiseren?

 • Door focus op een specifiek gekozen bedrijfstak werd een sterkere omzetgroei bereikt.
 • De productie is verbeterd.
 • De distributie in kanalen werd uitgebreid.
 • Autonome groei werd gerealiseerd.
 • Groei door geografische spreiding.

Deze multinationals hebben hun innovatie in beweging weten te krijgen en dat heeft hen geen windeieren gelegd!

In gesprekken met diverse profit en non-profit organisaties merk ik dat zij na 2 jaar snoeien toe zijn aan investeren in groeien. Bij sommige van deze bedrijven is aarzeling om te investeren. Anderen daarentegen nemen die stap wel. Zij worden niet geremd door de onzekerheden op de financiƫle-, wereldwijde- en consumentenmarkten. Wat maakt dat organisaties wel investeren in groei?

Wat ik zie bij klanten die durven te investeren in groei is dat zij steeds sneller innoveren omdat zij uitgaan van een gemeenschappelijke taal en aanpak. Hierdoor vergroten zij hun leercurve en er blijft meer tijd over om te besteden aan de creativiteit in het innovatieproces. Waardoor komt dat? In mijn optiek door een aantal innovatie stimulerende factoren die ik bij deze organisaties structureel terugzie:

 1. Er is commitment voor innovatie vanuit de top van het bedrijf. De top weet keuzes te maken en ziet dat het groeipad past bij de strategische focus van hun organisatie.
 2. Zij excelleren in het uitvoeren van een gestructureerd proces om tot nieuwe producten en diensten te komen. Dit proces start met een goede aanpak en laat zien hoe de organisatie samen met klanten nieuwe concepten bedenkt en hoe klanten in de realisatiefase van de productontwikkeling betrokken blijven. Vooraf worden de risico’s helder gemaakt en is het helder hoe de risico’s gemanaged worden. Per fase is het transparant welke resultaten bereikt worden en hoe de besluitvorming is georganiseerd. Er is een ingeregeld online en offline participatieproces met klanten en medewerkers, waardoor korte termijn en toekomstige kansen structureel gemonitord en ingepland voor releases worden. Daarmee bouwen zij aan een doorlopend gevulde ‘verkooppijplijn’.
 3. Het gemeenschappelijke- en het eigenbelang worden bij aanvang van het innovatieproject transparant gemaakt. Met interne en externe betrokkenen worden er bedrijfsdoelen, projectdoelen maar ook persoonlijke doelen afgesproken. Deze laatste categorie maakt de energie in het innovatieteam groot, want het zijn doelen waarmee zij zich direct kunnen identificeren.
 4. Het werken met prototypes als eindproduct van de conceptfase blijkt in deze organisaties goed te werken. Het toekomstige product of dienst wordt door prototypes ‘tastbaar en invoelbaar’ voor de top en het innovatieteam. Hierdoor neemt men makkelijker besluiten voor de realisatiefase.
 5. De aanpak is een geregisseerd samenspel van besluitvorming, het innovatieproces, technieken en de vaardigheden. Tussen het innovatieproject en de dagelijkse operatie wordt een educatieproces ingeregeld voor de overdracht van de nieuwe technieken en vaardigheden. Bij sommige organisaties worden deze nieuwe vaardigheden opgenomen in de functieprofielen van medewerkers. Innoveren komt daarmee meer in het DNA van de organisatie te zitten en niet uitsluitend in het DNA van het projectteam.
 6. Een vast kernteam van mensen uit verschillende afdelingen werken gedurende het gehele innovatietraject met elkaar samen. Het kernteam committeert zich daarmee aan het realiseren van de doelen.

Het is nu tijd om te groeien! Uw organisatie komt in beweging door de aanpak die voor andere organisaties heeft gewerkt toe te passen en door te voeren in uw eigen organisatie. Dat neemt risico’s weg met het oog op investeringen die gedaan moeten worden. Het versnelt en zet daarmee de pijn in uw organisatie sneller om in positieve groeiresultaten.

START is een aanpak waarmee uw organisatie tot een GROEIPAD programma komt en in 2.5 dag uw innovatie in beweging zet. Vraag de GRATIS White Paper ‘Hoe u innovatie in beweging zet’ direct aan!