Productontwikkeling van de toekomst

We naderen het einde van het jaar en het is tijd om even stil te staan en terug te kijken op de reis die ik samen met klanten het afgelopen jaar heb gemaakt. Co-creatie wint aan kracht en zal praktisch iedere traditionele functie in het bedrijf veranderen. Leren om anders te kijken, te denken, te plannen en te handelen is daarin de sleutel voor succes. Dat maakt het wat mij betreft deel uit van het management programma voor 2013.

Met co-creatie van producten zijn er een aantal kansen

Zowel in de bouw als in de zorg heb ik afgelopen jaar een aantal kansen verzilverd zien worden met behulp van co-creatie en community management. De belangrijkste pak ik eruit.

 • Baanbrekende concepten.
 • Producten waar wel een markt voor is.
 • Samenwerkend leren.

Effecten van deze kansen op tactisch niveau

Op tactisch niveau hebben zich deze kansen vertaald in:

 • een innovatieve woonvorm voor mensen met dementie. Passend binnen de AWBZ, duidelijke en herkenbare context, laagdrempelige toegang tot mantelzorg en een herbestemming die maximaal courant is.
 • meer persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg helpt mensen met een chronische ziekte beter om te gaan met hun aandoening. Zodat ze hun ziekte beter kunnen inpassen in het dagelijks leven. Niet de ziekte staat centraal, maar het mens-zijn, het functioneren, de levenssituatie en de leefstijl. Het gaat om lijf én leven.
 • Scheppen van een open, innovatieve en ondernemende cultuur in de bouw. Sneller met de klant om tafel, de vraag beter begrijpen en de dienst gedurende de samenwerking fijn slijpen.

Effecten van deze kansen op strategisch niveau

Op strategisch niveau hebben zich deze kansen vertaald in:

 • Kwaliteit van zorg, wonen en werken.
 • Professionalisering van werknemers.
 • Inbedding van klanten, gebruikers en partners in een aantal primaire bedrijsfsprocessen: productontwikkeling, klantrelatiemanagement.

Leerpaden co-creëren van producten in 2013

Als ingenieur, kennisspecialist of vastgoedmanager moet je dus kunnen denken en voelen als een klant en dat is een uitdaging. Wat zijn hun dromen, hun wensen en aspiraties? In de bouw en zorg lopen al diverse co-creatie initiatieven. De meeste daarvan bevinden zich in de experimentele fase.

Voor 2013 voorzie ik dat deze initiatieven uit de experimentele fase komen en zich gaan consolideren.

 • Gezamenlijke waarde ontwikkelen met klanten wordt formeel beleid.
 • Er wordt een variatie aan geïntegreerde online en offline tools gebruikt.
 • Ook in de directie staat co-creatie op de management agenda.
 • Producten worden duurzamer. Ze worden gemaakt voor ontwikkelbaarheid en niet voor eindgebruik.
 • Het ontwerpen van producten vraagt derhalve vaardigheden in probleemoplossend gedrag van alle partijen die bij de co-creatie betrokken zijn.
 • Structurele dialoog zit in alle haarvaten waardoor het bouwen van een geïndividualiseerde ervaring mogelijk wordt gemaakt.

Ik wil jouw toekomst visie horen!

Het is goed om meerdere visies te horen. Het is inspirerend voor onze lezers om deze visies te lezen en ik ben hartstikke leergierig om van jou te leren.

Dus! Neem even de tijd en plaats jouw visie op productontwikkeling in 2013 in het commentarenveld hieronder.

Help je mij dit artikel te delen?

En vergeet niet om dit artikel te delen met je netwerk door op Tweet, Like, Share of Google+ knoppen onderaan deze pagina te klikken, zodat ook jouw relaties ervan kunnen profiteren. En jouw stem te geven door op de sterretjes te klikken.

Op jouw succes in 2013!
Marieke