10 Tips om van Sales een co-creatie partner te maken

Sales als groeimotor

De Nederlandse economie ontbeert een sterke aanjager in 2011 , maar groeit naar verwachting met 1.5%. Op dit moment is de aantrekkende wereldhandel de motor achter de economische groei. Maar de wereldhandelsgroei zal, zo wordt voorspeld, afzwakken. Voor herstel is het daarom van cruciaal belang dat de consument het ‘stokje’ overneemt en zijn euro’s meer laat rollen. De verwachtingen zijn in dit opzicht niet hooggespannen. In het woud van verzadigde markten als gevolg van prijzen die onder druk staan en producten die er voor de consument allemaal precies hetzelfde uitzien, is het voor organisaties nú tijd om co-creatie als motor voor vernieuwing en groei in te zetten. Sales, als aanjager van groei in organisaties, is een belangrijke partner daarin!

Durf

Recentelijk onderzoek van de Rabobank toont aan dat de beperkte binnenlandse dynamiek de investeringen in 2011 onvoldoende aanjaagt.Per saldo wordt voor volgend jaar een lichte groei van de economie voorzien. We moeten nú durven te investeren in vernieuwing als groeimotor voor de lange termijn.

Co-creatie als innovatiestrategie

In een verzadigde markt dienen organisaties co-creatie sterk te overwegen als innovatiestrategie. Het leidt uiteindelijk tot het leveren van meer toegevoegde waarde:

 • unieke en onderscheidende proposities
 • een effectiever en efficiënter innovatieproces
 • verbeterde kennis over producten, klanten en afzetkanalen
 • sterkere merkidentificatie

Cruciale rol Sales in co-creatie proces

Jarenlang heb ik als Client Executive doorleeft dat de rol van Sales cruciaal is in het co-creatie proces. Als je je concentreert op specifieke klanten, weet je uiteindelijk ‘wat er gekookt wordt in de keuken van Ikea’. Sales zijn experts in de business van hun klanten en zijn daardoor bedrijfskritisch in de idee-fase tot en met de go-to-market fase van het co-creatieproces. Een goed samenspel tussen Sales, Marketing en Productmanagement is daarvoor nodig.

10 Tips om van Sales een succesvolle co-creatie partner te maken:

 1. Mensen uit hun comfortzone halen, want co-creatie vraagt om een andere mindset.
 2. Draagvlak krijgen en houden zodat er toegewerkt kan worden naar het perfecte multidisciplinaire team.
 3. Vertrouwen vasthouden ondanks de lange doorlooptijden richting het resultaat.
 4. Verwachtingen managen: ‘kan het niet sneller, kan het niet goedkoper?’
 5. Kennis en kunde via specifieke trainingsprogramma’s ontwikkelen.
 6. Leadership on the job bijsturen.
 7. Zicht op doelen en projecten houden.
 8. De markt wijzigt, gebruik je plan als je kompas.
 9. Primair op passie en niet op beloning sturen.
 10. De sales funnel meer op gedrag inrichten.

Vergroten toegevoegde waarde

Kortom, om meer toegevoegde waarde te leveren in verzadigde markten loont het de moeite om co-creatie als motor voor vernieuwing te overwegen. Sales, als aanjager van groei, speelt daarin een cruciale rol. Mits goed ingevoerd zorgt het voor een verbetering van het bedrijfsresultaat met 20 tot 30 procent!

Dit zijn mijn 10 tips om van sales een co-creatie partner te maken.

Wat zijn jouw beste tips om voor te blijven op co-creatie met behulp van je salesteam?
Plaats een comment hieronder om jouw tips te delen met mij en andere lezers.
De comment met de hoogste toegevoegde waarde ontvangt een GRATIS ticket t.w.v. Euro 25 voor The Next Co-creator van 11 februari 2011.

Let’s share and create!
Marieke