Zes lessen in burgerparticipatie

Burgerparticipatie is het proces waarin wij als bewoners betrokken worden bij het ontwerpen, de besluitvorming en de realisatie van plannen en beleid. Als bewoners zijn we deskundig op onze eigen leefomgeving en ik vind het niet meer dan normaal dat we daarin betrokken worden. Zelf heb ik als bewoner recentelijk een burgerparticipatie meegemaakt bij de reconstructie van onze straat. Welke zes lessen heb ik geleerd?

De uitdaging!

Het riool in onze straat is aan vernieuwing toe. De gemeente besloot te kijken hoe deze vernieuwing samen kan gaan met de reconstructie van onze straat. Het kwam erop neer: kunnen we de bomen behouden of moeten ze eruit?

Je zult zeggen, nou en? Maar, onze straat is een authentiek stukje Laren, met hoge eikenbomen die er al meer dan 80 jaar staan. Gelukkig zag de gemeente dit ook in en vond het belangrijk om ons als bewoners zoveel mogelijk bij de nieuwe plannen te betrekken.

1. Alleen met een gecommuniceerd proces ben je er nog niet

Er was een proces gecommuniceerd door de gemeente zodat we wisten op welke momenten we inspraak hadden. We wisten ook dat de gemeente zich conformeerde aan een meerderheidsbesluit. We kregen vier schetsen van de toekomstige situatie van de straat thuis gestuurd en hierover vond de eerste inspraakavond plaats. Vanaf dat moment ontstond een heel bizarre dynamiek van belangen!

2. Strijden voor het eigen belang

Ter voorbereiding op de eerste inspraakavond werd er door een van de bewoners een avond georganiseerd om alvast eens te polsen hoe de vier schetsen door de bewoners waren ontvangen. Dat was een slecht geleid proces. In alle hevigheid werden de belangen van de bewoners uit de straat duidelijk. Na de avond was er een kamp van huizenbezitters die voor behoud van de bomen waren en daarmee een grotere kans op waardebehoud van de woning. Het andere kamp bestond voornamelijk uit huurders die in de bomen als overlast zagen en ze eruit wilden hebben. Je staat dan niet meer sterk met elkaar, maar als kemphanen tegenover elkaar!

3. Als je feiten niet transparant maakt stijgt het wantrouwen

Tijdens de eerste inspraakronde moesten we onze voorkeursstem uitbrengen voor één van de vier schetsen. De feitelijke uitslag hiervan is nooit duidelijk geworden. In de perceptie van de bewoners was er een andere uitslag dan door de gemeente werd gecommuniceerd. Het hek was van de dam!

4. Toenemend wantrouwen leidt tot nog grotere tweespalt

Twee scenario’s bleven over die werden uitgewerkt door de gemeente. Eentje met behoud van de bomen, de ander met alle bomen eruit. Inmiddels hadden een architect, een designer en een oud vakbondsman uit de straat hun eigen creativiteit erop los gelaten. Hun plannen vielen in onze brievenbussen. Interessant! Je ziet direct wie er geen parkeerplaatsen meer bij hem voor de deur wil hebben en extra parkeerplaatsen bij de buren opneemt in de tekening! Grotere tweespalt ontstond in de straat.

5. Zonder regie ontstaat er chaos

De gemeente onthield zich van alle tumult die er inmiddels was ontstaan. Zij hadden het proces toch duidelijk geschetst? Bij ons ontstond het gevoel dat er geen regie was en dat we onvoldoende werden gehoord. Dat pikten enkele bewoners niet. Er werd wederom een bewonersavond georganiseerd. Wat bleek, de pers was erbij!

Een jurist uit onze straat had via via vernomen dat de verantwoordelijk ambtenaar had geroepen dat hij het liefste wilde dat de bomen eruit zouden gaan! Woedend waren we en ‘eisten’ dat de wethouder bij de bewonersavond aanwezig zou zijn. Dat vond hij niet nodig. De raadsleden wel. Alle partijen waren vertegenwoordigd. De meesten van hen heulden mee met ons. Eentje was erbij die de regie op zich nam, rust bracht, waardoor het proces weer de goede kant opging.

6. Zonder wrijving geen glans

Nadat de pers in het lokale blaadje verslag had gedaan van het verloop van het hele proces, is de verantwoordelijke ambtenaar weer met ons in gesprek gegaan en is een meerderheidsbesluit genomen. De bomen blijven behouden en de straat wordt, na de vernieuwing van de riolering, prachtig opnieuw gelegd!

Burgerparticipatie, samen beter doen

Burgerparticipatie is een middel en geen doel op zich. Zowel voor gemeenten als voor burgers valt er nog een wereld te winnen. Samen aan de slag, samen van leren en samen beter doen! Dus! Neem even de tijd en plaats jouw ervaring met burgerparticipatie in het commentarenveld hieronder.

Help je mij dit artikel te delen?

En vergeet niet om dit artikel te delen met je netwerk door op Tweet, Like, Share of Google+ knoppen onderaan deze pagina te klikken, zodat ook jouw relaties ervan kunnen profiteren. En jouw stem te geven door op de sterretjes te klikken.

Veel plezier met alle burgerinitiatieven!
Marieke